baner
Kancelaria Rachunkowa
PBC Partner Sp. z o.o.
ul. Modlińska 61 lok. 107
03-199 Warszawa
tel. (22) 431 28 70
fax. (22) 431 28 71

www.pbcpartner.pl
email: biuro@pbcpartner.pl
www.izba-skarbowa.waw.pl - strona Warszawskiej Izby Skarbowej, na której można znaleźć m.in. interpretacje stosowania prawa podatkowego, dane teleadresowe Urzędów Skarbowych.

www.mf.gov.pl - strona Ministerstwa Finansów aktualne formularze podatkowe, system podatkowy w Polsce, wyjaśnienia Ministra Finansów, akty prawne.

www.zus.gov.pl - strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualne wskaźniki, akty prawne, zasady wypełniania dokumentów ZUS, aktualna wersja programu Płatnik.

www.sejm.gov.pl - strona sejmu - czyli zbiór obowiązujących przepisów. Wszystkie akty prawne uchwalone przez sejm.

www.prawo.lex.pl - Polski serwer prawa.

www.infor.pl - na tej stronie znajdziesz kalkulatory, aktualne wskaźniki, informacje o szkoleniach.

www.skp-ow.com.pl - Stowarzyszenie księgowych w Polsce - oddział Warszawa.

Kalkulatory

Formularze podatkowe

Ujednolicone przepisy prawne

Wskaźniki

 

Oferta


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasza kancelaria oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.


1. Księgowość

Usługi w zakresie prowadzenia:

 • pełnej księgowości (księgi handlowe)
 • małej księgowości (ksiąg przychodów i rozchodów)
 • ewidencji przychodów
 • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • ewidencji księgowej Wspólnot Mieszkaniowych

Zakres obsługi rachunkowej:

 • weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • obsługa majątku trwałego i inwestycji
 • rozliczanie transakcji handlowych z UE, import, eksport
 • sporządzanie polityki rachunkowości
 • sporządzanie planu kont
 • prowadzenie i rozliczanie gospodarki magazynowej
 • obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności
 • sporządzanie bilansów rocznych, rachunków zysków i start oraz sprawozdań finansowych według obowiązujących przepisów
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wyprowadzanie zaległości
 • sprawozdawczość statystyczna, NBP
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • przygotowanie instrukcji obiegu dokumentacji
 • księgowość on-line

2. Kadry, płace, ZUS

Kompleksowa obsługa:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania stosunku pracy
 • bieżąca obsługa pracowników (zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach, świadectwa pracy)
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie informacji PIT – 4
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11 , PIT - 8B)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40)

Dzięki zastosowaniu zewnętrznej obsługi kadrowo - placowej nasi Klienci mają pewność zachowania całkowitej tajności wysokości wynagrodzeń i premii.


3. Usługi dodatkowe:
 • raporty księgowe
 • analizy finansowe
 • bussines plan
 • rejestracja i likwidacja działalności
 • doradztwo organizacyjne
 • doradztwo finansowe
 • opinie prawne
 • doradztwo podatkowe
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • przygotowywanie dokumentacji dla banków, firm leasingowych itp.
 • przygotowywanie do realizacji przelewów w systemie bankowym Klienta
 • sporządzanie rozliczeń podróży służbowych
 • wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty
 • odbiór dokumentów z siedziby Klienta

Mamy nadzieję, że oferta ta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Copyright © PBC Partner Sp. z o.o. 2013 All right reserved